පොහොට්ටුව සහ අලියා 'මහරගමදී' අවුලක? (Lanka dna).

කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව පළමුවතාවේදීම නාමයෝජනා කැඳවීම් සිදු කළ පළාත් පාලන ආයතන 93 අතර මහරගම නගර සභාව ද පවතී.මෑත කාලීනව මහරගම ආසනය දේශපලන ...
Read More

ආර්ථික ඝාතකයන්ගේ මැදමුලන පංගුව.

"අරාබියේ තියනවා ජනප‍්‍රිය කියමනක්. ඒ ලිංගික ක‍්‍රියාවලිය නිසා රෝග දෙකක් බෝ වෙනවා. එක් රෝග යක් පවුල්වාදය, අනෙක ඒඞ්ස්. මේ රටේ දේශපාලන ...
Read More

" දේශයේ ජීවය ආනන්දය සහ නාලන්දය නම්... "

වර්ෂ 1886 ඉල් මහේ පළමුවැනිදා කොළඹ මැලිබන් වීදියේ අංක 16 දරන භූමියේ පිහිටුවන ලද බෞද්ධ ඉංග්‍රීසි පාඨශාලාව පහතරට සිංහළ පවුල් වල දූ දරුවන්...
Read More

" කුහකත්වය සමඟින් එකට මුසු වුණ අවස්ථාවාදීත්වය"

ශ්‍රී ලංකාවට සර්ව ජන ඡන්ද බලය ලැබුණේ 1931 සිට ය.නිදහස් අධ්‍යාපනය ලැබුණේ 1946න් අනතුවය.එදා මෙදා තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ සර්ව ජන ඡන්ද බලය සහ නිදහ...
Read More

අපි පැතූ වෙනසක්..!

" අපි පැතූ වෙනසක්"... 2015 ජනවාරි 08 වෙනිදාට කළින් හොඳට මතක් කරලා බලන්න.ජනතා බදු මුදලින් බැසිල් රාජපක්ෂට කොමිස් ගහන්න ලේසි වෙන...
Read More