ආණ්ඩුව හැංගූ බද්ද මැයි 2 සිට.


පසුගිය අප්‍රේල් 01 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වූ බදු වැඩි කිරීමට එල්ල වූ විරෝධය හමුවේ ආණ්ඩුව තාවකාලිකව හකුළා ගනු ලැබුවත් එම බදු වැඩි කිරීම ලබන මැයි මස 02 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වන බව අනාවරණ වේ.

දැනට ක්‍රියාත්මක 11% වන වැට් බද්ද නව සංශෝධනය මගින් 15% දක්වා ඉහළ දැමීමට සූදානම් වේ. ආණ්ඩුව වැට් බදු මේ ආකාරයෙන් ඉහළ දමනු ලැබුවහොත් ආර්ථිකයට දැඩි බලපෑමක් එල්ලවන බව පැවසේ. විශේෂයෙන්ම සියලු භාණ්ඩවල මිල සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යනු ඇති අතර ජනතාවට දැඩි පීඩනයක් ඉන් එල්ල වේ.

මේ වනවිට ආණ්ඩුව දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටින අතර දෛනික කටයුතු පවත්වාගෙන යෑමට නොහැකි ලෙස මූල්‍ය සංචිත බිඳවැටී ඇති බවත් ඉදිරියේදී දැවැන්ත ඉදිරියේදී මුහුණ දෙන දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයට වත්මන හවුල් ආණ්ඩුවටද කිසි ලෙසකින්වත් විසඳුම් ලබා දිය නොහැකි බවටත් ආර්ථික විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

Powered by Blogger.