ඇලෙක්සැන්ඩර් ඒකනායක ගුණසිංහයන් නොමැති මැයි රැළි...


1927 දී, එවකට සුදු අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ ආණ්ඩුව පවතිද්දීම තම ජීවිතය ගැනත් සැලකීමක් නොදක්වමින්ම නිර්භයව "ලාංකේය කම්කරු ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද ප්‍රථම කම්කරු රැළිය" ඒ.ඊ.ගුණසිංහ මහතා විසින් සංවිධානය කරන ලදි.මෙම මැයි රැළියේ පරමාර්ථයන් වූයේ;කම්කරුවන්ගේ එකමුතුකම,සාමූහික ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීමත් එය සුදු අධිරාජ්‍යවාදී ආණ්ඩුවට පෙන්වීමත්ය.

දේශීය 'රාජාණ්ඩු ක්‍රමය තුළ' පොදු සේවාවන් සදහා අවශ්‍ය ශ්‍රමය ලබා ගත්තේ අනිවාර්ය සේවා රාජකාරි ක්‍රමය මාර්ගයෙනි.සුදු අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් 1833 කෝල්බෲක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ යටතේ 'අනිවාර්ය සේවා රාජකාරි ක්‍රමය' අවලංගු කරන ලදි.මෙරට වතු වගාව ආරම්භ කිරීමට යාමේදී සුළු මුදලක් ගෙවා ඉන්දීය කුලී කම්කරුවන්ගේ සේවාව ලබා ගැනීමට සුදු අධිරාජ්‍යවාදීන්ට සිදු විය.මෙරට ප්‍රථමයෙන්ම කම්කරු ජනකායක් බිහි වූයේ වතු වගාවට සේවාවන් සැපයූ ඉන්දීය කුළී කම්කරුවන්ගෙනි.19 වන සියවස අවසානය වන විට කොළඹ,ගාල්ල,මහනුවර වැනි නගර ආශ්‍රිතව බඩු පැටවීම,කරත්ත දැක්කීම,රෙදි සේදීම,මුද්‍රණ කිරීම වැනි සේවාවන් සදහා සිංහළයන්ගෙන්ද සමන්විත සුවිසල් කම්කරු ජනතාවක් බිහි වෙමින් පැවතියේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංවිධානාත්මක කම්කරු ව්‍යාපාරයක් බිහි වූයේ 1893 කොළඹ මුද්‍රණකරුවන්ගේ වැඩ වර්ජනය සාර්ථක වීමත් සමගිනි.එමෙන්ම කරත්ත කරුවන්ගේ වැඩ වර්ජනය,වැල්ලවත්ත රෙදි මෝල වැඩ වර්ජනය යනාදිය මෙහෙයවමින් කම්කරු ජනතාවට ශක්තියක් වීමට ඒ.ඊ.ගුණසිංහයන් සමත් විය.

1956 සිට කම්කරුවන්ව දේශපාලන අතකොළු බවට පත් කරගන්නට මෙරට නායකකාරකාධීන් උපක්‍රමශීලී විය.අද දවසේදී ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරු දිනය යනු බත් පැකට් එකක,අරක්කු බෝතලයක,සිගරට්ටුවක මිහිරියාව විදිනා තවත් එක් නිවාඩු දවසක් පමණි.ඒ.ඊ.ගුණසිංහ මහතා වැනි කම්කරු නායකයින්ද අද නැත.19 වන සියවසේ සිටියා වැනි අභිමානවත් කම්කරු ප්‍රජාවක්ද අද නැත???

-ඉෂාර ලක්මිණ

No comments:

Powered by Blogger.