ජනතා බදු මුදලින් වාහන ඉල්ලන ඇමතිවරු මෙන්න.


කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්,රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්,නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 30 දෙනෙක් සදහා සුපිරි පන්නයේ වාහන මිළදී ගැනීමට මේ වන විට පරිපූරක ඇස්තමෙන්තුවක් සකස් කරමින් යයි.ඒ සදහා රුපියල් කෝටි 118ක් ඉක්මවා වැය කිරීමට ආණ්ඩුවට සිදුව තිබේ.

වාහන ඉල්ලූ අමාත්‍යවරුන්ගේ නාම ලේඛනය ජනතා දැන ගැනීම පිණිස;


නියෝජ්‍ය ඇමති නිමල් ලංසා - රු. කෝටි 9.9


ඇමති වජිර අබේවර්ධන - රු. කෝටි 9.9

නියෝජ්‍ය ඇමති තාරානාත් බස්නායක - රු. කෝටි 9.1

ඇමති චන්දිම වීරක්කොඩි - රු. කෝටි 7

නියෝජ්‍ය ඇමති අනෝමා ගමගේ - රු. කෝටි 7

ඇමති විජයදාස රාජපක්ෂ - රු. කෝටි 7

නියෝජ්‍ය ඇමති සරත් දුෂ්මන්ත - රු. කෝටි 7

ඇමති ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් - රු. කෝටි 7

රාජ්‍ය ඇමති ප්‍රියංකර ජයරත්න - රු. කෝටි 7

ඇමති ගාමිණි ජයවික්‍රම - රු. කෝටි 7

ඇමති ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා - රු. කෝටි 7

නියෝජ්‍ය ඇමති සුමේධා ජයසේන - රු. කෝටි 7

ඇමති අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා - රු. කෝටි 6.3

නියෝජ්‍ය ඇමති දුනේෂ් ගන්කන්ද - රු. කෝටි 6.3

නියෝජ්‍ය ඇමති ලසන්ත අලගියවන්න - රු. කෝටි 5.6

නියෝජ්‍ය ඇමති අරුන්දික ප්‍රනාන්දු - රු. කෝටි 5.6

ඇමති මහින්ද සමරසිංහ - රු. කෝටි 5

රාජ්‍ය ඇමති සුජීව සේනසිංහ - රු. කෝටි 3.5

ඇමති රවුෆ් හකීම් - රු. කෝටි 3.5

ඇමති චම්පිකා ප්‍රේමදාස - රු. කෝටි 3.5

ඇමති සරත් අමුණුගම - රු.කෝටි 3.5

රාජ්‍ය ඇමති ටී.බී.ඒකනායක - රු. කෝටි 3.5

ඇමති රංජිත් සියඹලාපිටිය - රු. කෝටි 3.5

ඇමති පී.දිගම්බරන් - රු. කෝටි 3.5

රාජ්‍ය ඇමති වසන්ත සේනානායක - රු. කෝටි 3.5

ඇමති විජිත් විජයමුණි සොයිසා - රු. කෝටි 3.5

ඇමති ඉන්දික බණ්ඩාරනායක - රු. කෝටි 2.8

නියෝජ්‍ය ඇමති මනූෂ නානායක්කාර - රු. කෝටි 2.8

නියෝජ්‍ය ඇමති සුසන්ත පුංචිනිළමේ - රු. කෝටි 2.75

මෙහිදී ප්‍රථම වතාවට අමාත්‍ය පදවි වලට පත් නවක මන්ත්‍රී වරුන්ට සත්‍ය වශයෙන්ම වාහන වල අවශ්‍යතාවයක් තිබිය හැක.එහෙත්,පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව තුළත් ප්‍රබල අමාත්‍ය පදවි දරමින් එහිදීත් තීර බදු රහිත වාහන බල පත්‍ර ලබා ගත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් නැවත වරක් වාහන ඉල්ලා සිටීම අසාධාරණය.ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්නවාය කියමින් ජනතාව මත අධික බදු බර පටවන වර්තමාන යහපාලන ජාතික ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වෙත සන්තෝසම් ලබා දීම කිසි සේත් අනුමත කළනොහැකිය.

රට තුළ ගං වතුර තත්වයෙන්,නාය යෑම් වලින් මෙන්ම කොස්ගම අවි ගබඩාවේ සිදු වීමෙන් ජනතාවගෙන් කොටසක් අවතැන්ව සිටිද්දී 'ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයාද' සුපිරි වාහනයක් ඉල්ලා සිටීම හාස්‍යයට කරුණකි.

ජනතාවට මෙම මන්ත්‍රීවරුන් ගැන සිතීමට ඇත්තේ මොවුන් සැබැවින්ම ජනතා සේවයට පැමිණ ඇත්ද?නැතහොත් තම ජීවිතය සුපිරි පන්නයට ගත කිරීමට පැමිණ ඇතද? යන ප්‍රශ්නයන්ය.

ආණ්ඩුවෙන් සුපිරි විදේශ සංචාර ඉල්ලා සිටි මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාම ලේඛනයක්ද ඉදිරියේදී ඔබගේ දැනුවත් බව උදෙසා ගෙන ඒමට "ලංකා ඩී.එන්.ඒ." අප සූදානම්!ඉෂාර ලක්මිණ
Powered by Blogger.