රාජ්‍ය බැංකුවක් විනාශ කළ ලොක්කා දොට්ට...(ඉෂාර ලක්මිණ.)අප විසින් 2016.06.26 දින අනාවරණය කළ පුවත පරිද්දෙන් 'ලංකා පුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ' සාමාන්‍යාධිකාරී ධුරය දරමින් එහි වැඩ කටයුතු කඩාකප්පල් කරමින් අත්තනෝමතික ලෙස ක්‍රියා කරන ලද ලසන්ත අමරසේකර මහතාව අද එම ධුරයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා.


ඒ මහතා විසින් පසුගිය වකවානුව තුළ සිදු කරන ලද මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සාක්ෂි ඇතුව තහවරු වී තිබේ.පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සදහා 'ලංකා පුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ' මහජනතාවට අයත් මුදල් තමන්ට රිසි සේ භාවිතා කරමින් බැංකුව පාඩු ලබන තත්වයට පත් කර ඇත්තේ ලසන්ත අමරසේකර මහතා බවට පවත්වන ලද පරීක්ෂණ වලදී තහවරු වී තිබේ.

ජාතික සේවක සංගමයේ වෘත්තීය සමිති සාමාජිකයින්ගෙන් චේතනාන්විතව පළි ගැනීම් සිදු කරන ලද බවත් එහිදී ඔප්පු වී තිබේ.එමෙන්ම වත්මන් ලංකා පුත්‍ර සංවර්ධන බැංකු සභාපතිවරයාට සහ නීති උපදේශකවරයාට නීතියට අනූව බැංකුව පවත්වාගෙන යාමට ඉඩ නොදී සාමාන්‍යාධිකාරී වරයා හිතුවක්කාර ලෙස ක්‍රියා කරන ලද බවට වෘත්තීය සමිති රැසක් ලසන්ත අමරසේකරට එරෙහිව පෙනී සිටියි.ඉෂාර ලක්මිණ

No comments:

Powered by Blogger.