ස්වාධීන රූපවාහිනී මුල් තැනට ගී පද රචකයෙක්...(ඉෂාර ලක්මිණ.)


සමන් ආතාවුදහෙට්ටි මහතා ආණ්ඩුවට අයත් 'ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලයේ' නව සභාපතිවරයා ලෙස පත්වීම් භාරගෙන තිබේ.


සමන් ආතාවුදහෙට්ටි මහතා අග්‍රාමාත්‍ය අතිරේක ලේකම්වරයෙකු ලෙසද කටයුතු කරමින් සිටියේය.ඔහු කළක් ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාවේ සභාපති ධුරයේද කටයුතු කරන ලදි.


ප්‍රතිභාවපූර්ණ ගී පද රචකයෙක් මෙන්ම පුවත්පත් ජනමාධ්‍ය කරුවෙකු වූ සමන් ආතාවුදහෙට්ටි මහතා ජනතාව අතර ප්‍රබල ගුවන්විදුලි සන්නිවේදකයෙකු ලෙසත් ප්‍රකටය.

ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය යනු,අතිශයින්ම වැරදි ආකාරයේ ජනමාධ්‍ය භාවිතාවක හුරුව ලැබූ මාධ්‍ය ආයතනයක් ලෙස විචාරක මතයයි.මහාචාර්ය ගංගානාත් දිසානායක මහතාටවත් ස්වාධීන රූපවාහිනියට ස්වාධීනත්වය කැදවිය නොහැකි විය.රටේ මහජනතාවගේ බදු මුදලින් නඩත්තු වන ස්වාධීන රූපවාහිනි මාධ්‍ය ජාලය නිවැරදි මාධ්‍ය භාවිතාවකට කැදවන්නට සමන් ආතාවුදහෙට්ටි මහතාටවත් හැකිවේවායි අප ප්‍රාර්ථනා කර සිටින්නෙමු!


ඉෂාර ලක්මිණ

Powered by Blogger.