සංවේගයෙන් දැනුම් දීමයි
Youth Areana වෙබ් අඩවියේ හා Lanka DNA වෙබ් අඩවියේ නිදහස් මාධ්‍යවේදියෙකු ලෙස කටයුතු කල ඉෂාර ලක්මිණ මහතාගේ මෑණියන් අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත.

මේ වනවිට දේහය ඒ මහතාගේ මහරගම පිහිටි නිවසේ තැන්පත් කර ඇත.

ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරන Info Sri Lanka News මාධ්‍ය ජාලය ,Lanka DNA වෙබ් අඩවිය, එහි  අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඇතුළු සේවක පිරිස මේ පිලිබදව ඔවුන්ගේ බලවත් ශෝකය පලකර සිටී.
Powered by Blogger.