"ආණ්ඩුව සමග එකතුවෙනවා නම් ඕනෑම දූෂකයෙක්,ජාවාරම්කාරයෙක් සුරක්ෂිතයි!" - පා.ම.දිලුම් අමුනුගම.


වර්තමාන යහපාලන ආණ්ඩුව සමග එක් වන ඕනෑම දූෂකයෙක්,වංචාකාරයෙක්,ජාවාරම්කාරයෙක් සුරක්ෂිත බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලුම් අමුනුගම මහතා ඊයේ (17) මහනුවර පැවති මහජන හමුවකදී පැවසීය.
මෙතුමාගේ පියාගේ සහෝදරයෙකු වන ආචාර්ය සරත් අමුනුගම මහතාද වර්තමාන යහපාලන ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල අමාත්‍යවරයෙකු වීමත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රබලයෙක් වීමත් විශේෂත්වයකි.මෙහිදී දිලුම් අමුනුගම මහතා විසින් ජනාධිපතිතුමා විසින් මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහනකදී කරන ලද එක්තරා ප්‍රකාශයක්ද උපුටා දක්වන ලදි.


ඉෂාර ලක්මිණ.

No comments:

Powered by Blogger.