ප්‍රවාහන ඇමතිටත් හොරා ශ්‍රීලංගමය කම්බස්වීම!(Lanka dna).


මේ වන විට අපට ලැබී ඇති තොරතුරුවලට අනූව ශ්‍රී ලංගමයේ සේවකයින් 8,000ක් ස්වේච්ඡාවෙන් විශ්‍රාම ගන්වා බස් ඩිපෝ 104 න් 50ක් වසා දමා අදාළ දේපළ විකුණා මහා භාණ්ඩාගාරයට වත්කම් පියවීමට යයි.වසා දමන බස් ඩිපෝ 50 ට අයත් බස් රථ ඉතිරි බස් ඩිපෝ 54 වෙත ලබා දීමට නියමිතය.අනතුරුව මහා පරිමාණ බහුජාතික ප්‍රවාහන සමාගමකට ශ්‍රී ලංගමය වසර කීපයක බදු කාලයකට යටත්ව බදු දීමට නියමිතය.(අදාළ මහා පරිමාණ බහුජාතික සමාගමේ නම මෙතෙක් අපට අනාවරණය නොවීය.)

නමුත්,මේ බවක් පිළිගැනීමට ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා තවම අපෝසත්ව ඇත.එතුමා පැවසුවේ ශ්‍රී ලංගමය හෝ ලදුදෙ පෞද්ගලීකරණයක උත්සාහයක වර්තමාන යහපාලන ආණ්ඩුව නිරත වේනම් තමන් අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බවය.

අපට තොරතුරු ලැබෙන ආකාරයට මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ ගුවන් තොටුපොළ පුද්ගලික සමාගමකට බදු දීම වෙනුවෙන් දැන්වීමක් සුප්‍රසිද්ධ 'Fortune' සගරාවේත් පළ කර තිබුණි.

විශ්මයට කරුණ වන්නේ වැඩිම ආදායම් ලැබූ ශ්‍රී ලංගම බස් ඩිපෝව මේ වන විට පාඩු ලබන ඩිපෝ ලැයිස්තුවට ඇතුලත් කර එහි ඉඩමත් විකුණුම් ලැයිස්තුවට දැමීමේ උත්සාහයක් පැවතීමයි.මහජන සේවාවන් වන සෞඛ්‍ය,අධ්‍යාපනය,ප්‍රවාහනය පැවතිය යුත්තේ ආණ්ඩුව සතුවය.එහි කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබදව ගැටලු ඇත්නම් සිදු කළ යුත්තේ පරිපාලනය පෞද්ගලික අංශය සමග එක්ව විධිමත් කිරීම විනා රාජ්‍ය ආයතන වල දේපළ කුණුකොල්ලයට විකිණීම හෝ බදු දීම නොවේ.

රවී වෙත්තසිංහ විසින් වේරහැර 'වෙස්කෝ බස් නිශ්පාදනාගාරයට' සිදු කළ අපරාධය ඔබට මතකයේ ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු!මෙවරත් සිදු වන්නට යන්නේ එහිම දිගුවක්ද? 'Lanka dna' අපි විමසිල්ලෙන්...

ඉෂාර ලක්මිණ.


Powered by Blogger.