හොරුන්ගේ නෙලුම සුද්දවන්තයින්ගේ කොලයෙන් වැසීම


පසුගිය කාලය තුල මහින්ද රාජපක්ෂ රජය විසින් ජපන් ණය ආධාර මත කටුනායක ඉදිකිරිමට සැලසුම් කර තිබූ නව මගී පර්යන්තයේ සැලැස්ම ආණ්ඩු මාරුව සමග වෙනස් වී ඇතැයි වාර්තා වේ. 

නෙළුම් මලක හැඩය ගත් පැරණි සැලසුමේ වහලය වෙනස් කරමින් කොලයක හැඩය ඊට ඈදා ගනිමින් මහින්දගේ ව්‍යාපෘතිය තම ව්‍යාපෘතියක් බවට පෙරලාගෙන ඇත.

ප්‍රශ්නය එය නොවේ. මේ හදිසි ආකෘති වෙනස් කිරීම ජපනුන්ට නොතේරෙන නිසාවෙන් ලාංකීය ශාක පත්‍රය ලෙස ජපනුන් දන්නා අරලිය කොලය ඊට යොදාගෙන තිබේ. එය ඔබට අනාගතයේදී උඩු ගුවනට පියාසර කරද්දී හා ලංකාවට පැමිණීමේදී සිනාවකින් මුහුන පිරවීමට සමත්වන බව නම් නොවනුමානයි කියලා අපි ඔබට කියන්නේ මේ ගැන අපට ලැබෙන් ආරංචි අනුව.

කෙසේ වෙතත් තල් කොල, නා කොල තියෙන රටක අරලිය කොලය ජපනා භාවිත කරද්දී එය ප්‍රතික්ෂේප කර ලාංකීය අන්‍යතාවයකට උචිත පරිදි සකසා නව මගී පර්යන්තයේ වහලයවත් සකසා ගත නොහැකි අන්දමේ නිවටකමකින් දිනාගන්නා විදේශීය හොඳ හිත කුමක් සඳහාදැයි යන්න සිතා බැලිය යුතුය නොවේදැයි අපි ඔබෙන් අසමු.

No comments:

Powered by Blogger.