විශ්වවිද්‍යාලයීය අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල වර්ජනය පසුපස එස්.බී. අවතාර!


අද දිනයේ ක්‍රියාත්මක වූ සහ හෙට දිනයේත් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත (13/14) රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයන්හි අනධ්‍යන සේවක වැඩ වර්ජනය නිසා කොළඹ,නාවල- විවෘත,කැලණිය,ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,පේරාදෙණිය ආදී රජයේ විශ්වවිද්‍යාල රැසක පරිපාලන කටයුතු මෙන්ම නවක ශිෂ්‍යයින්ගේ තෝරාගැනීමේ පරීක්ෂණ මෙන්ම ශිෂ්‍ය ලියාපදිංචි කටයුතු පවා මුලුමනින්ම කඩා කප්පල් විය.බොහෝ විශ්වවිද්‍යාලයන්හි ශිෂ්‍යයින්ට ආහාර පාන ලබා ගැනීමට ඇති ආපන ශාලා වල යතුරු අන්ධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය විසින් නිකුත් නොකිරීමෙන් සිසුන් දැඩි අසීරුතාවයකට පත්වූ බව අප සිදු කළ සොයා බැලීමකදී හෙළි විය.

යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් පොරොන්දු වූ වැටුප් වර්ධක සහ ඉල්ලීම් ඉටු නොකිරීම වැඩ වර්ජනයට හේතු වූ බව අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල පාර්ශවයෙන් පවසයි.


මෙම වැඩ වර්ජනයට ඉහළම දායකත්වය ලබා දී තිබුණේ පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වූ එස්.බී.දිසානායක මහතා අතින් පත්වීම් ලද සේවකයන් වීම විශේෂත්වයකි.


ඉෂාර ලක්මිණ.
Powered by Blogger.