එපා කියද්දිත් රථයක් වෙන්කිරීම කෝප් කමිටුව හෑල්ලු කිරිමක්!


තමන්ට කෝප් කමිටුවේ සභාපති ලෙස නිල රථයක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව දැනගත් පළමු හොතේම එය ප්‍රතික්ෂේප කළත් දිගින් ගිටම එම රථය ලබාදීමට උත්සාහ කිරමේ අරමුණ කෝප් කමිටුව හැල්ලු කිරීම යැයි කෝප් කමිටුවේ සභාපති, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා පවසයි.

මීට මාස කිහිපයකට පෙර කාරක සභා සභාපතිවරුන්ට වාහන ලබා‍දීම යටතේ තමන්ටද වාහනයක් වෙනකර ඇති බවත් එය කුමන වර්ගයේ වාහනයක් වියයුතුදැයි ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විමසා සිටි විට ජවිපෙ මන්ත්‍රීවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු සඳහා තමන්ට වාහනයක් ලබා දී බැවින් කිසිඳු වර්ලයක වාහනයක් අවශ්‍ය නැති බව ජවිපෙ මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා විසින් දැනුම් දී ඇත.

එසේ තිබියදී යලිත් වාහනයක් සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කර ඇති බව ඉරිදා පුවත් පතක පලවූ වාර්තාවෙන් තමන් දැනගත් බව මන්ත්‍රීවරයා පවසයි.

පොදු ව්‍යාපාරපිළිබඳ කාරකසභාවේ කටයුතුවලට අවශ්‍ය වන්නේ කෝටි ගණනක් වටිනා නිල රථයක් නොව ප්‍රමාණවත් තරම් සුදුසුකම් සහිත කාර්යමණ්ඩලයක් බවත් කෝප් කමිටුවේ කාර්යාංශකටයුතු සඳහා භාෂා පරිවර්තකයින් සහ ලිපිගොනු ආක්ෂා සහිතව තබා ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් පහසුකම් බවත් කෝප් සභාපති පාර්ලිමේන්තුමන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා පවසයි.

එම පහසුකම් ලබාදෙන ලෙස දිගින් දිගටම ඉල්ලීම් කරද්දී ඒවා ලබා නොදී මෙසේ වාහනයක් වෙන් කිරීමේ වුවමනාව කුමක්දැයි තමන්ට ප්‍රශ්නයක් බවත් මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියි.

කෝප් කමිටුව විසින් පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව පිළිබඳ මේ වනවිට රටේ සංවාදයක් මතුවිය යුතුව ඇති නමුත් වාහන ලබාදීම පිළිබඳ සංවාදය මතුකර කෝප් වාර්තාව පිළිබඳ සංවාදය මතු නොවීමට කටයුතු කරමින් ඇති බවත් ඒ තුළින් කෝප් කමිටුව, ගිණුම් කාරකාරක සභාව හෑල්ලු කිරීමකට ලක්කිරීමේ උත්සාහයක් ඇති බවත් මේ සම්බන්ධ සියලූම තොරතුරු ඉදිරියේදී හෙළිදරව් කරන බවත් සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා වැඩිදුරටත් පවසයි.

උපුටා ගැනීම - 'ලංකා පුවත් වෙබ් අඩවියෙනි.'

Powered by Blogger.