ශිෂ්‍යත්ව අපේක්ෂකයින්ට-මව්පියන්ට උපදෙස් මාලාවක්! (Lanka dna).


මෙවර 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළව අපේක්ෂකයින් සහ මව්පියන් සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කර තිබේ.

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලබන 21 වනදා පැවැත්වෙන අතර පෙරවරු 09.00 වන විට අපේක්ෂකයින් විභාග ශාලාවේ අසුන්ගත යුතු බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

අපේක්ෂකයින් තමන්ට අදාළ විභාග අංකය ඇදුමේ වම් පස පැළද සිටිය යුතු වෙයි.

මව්පියන් කල්වේලා ඇතිව දරුවන් විභාග මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන ආ යුතු අතර විභාග මධ්‍යස්ථාන භූමියට ඇතුළුවීමට මව්පියන්ට අවසර නොලැබෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

විභාග මධ්‍යස්ථානතුලට අවසර නොමැති කිසිඳු පුද්ගලයෙකුට ඇතුළුවීම තහනම් වන අතර විභාග කටයුතුවලට බාධා වන අයුරින් කටයුතු කරන පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පොලිස් මූලස්ථානයට දැනුම් දීමක් ද සිදුකර තිබේ.

මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන 2959කදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

ඒ සඳහා අයදුම්කරුවන් තුන් ලක්ෂ 50,701 දෙනෙකු පෙනී සිටින අතර ඉන් 421 දෙනෙකු විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.


Lanka dna.

Powered by Blogger.