රණවිරුවන් රකින්න කළුපටි පැළදීමෙන් පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම්!


ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවේ කළු පටි පැළඳ විරෝධතා දැක්වීමත් සමග ඇතිවූ උණුසුම්කාරී තත්ත්වය හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව කල්තබා තිබේ.

අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ නව මහලේකම් කාර්යාලය පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් වන පනත හදිසියේ ගෙන ඒමට එරෙහිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් මෙලෙස විරෝධය දැක්වූ බව සඳහන්ය.

මෙම කාර්යාලය පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමාණවත් ලෙස කරුණු දක්වමින් විවාදයට සහභාගිවීමට අවස්ථාව උදාකළ යුතු බවත්, මෙහි අහිතකර කරුණු අන්තර්ගතව පවතින බැවින් ඒවා පිළිබඳව දීර්ඝව සාකච්ඡාවක් සිදුවිය යුතුව ඇති බවත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අදහස වී තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටවූ කථානායකවරයා පක්ෂ නායකයින්ගේ රැස්වීමක් කැඳවා ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග පවසයි.


Lanka dna
Powered by Blogger.