"තවත් යුද්ධයකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ" - විපක්ෂ නායක දකුණේදී කියයි...


ශ්‍රී ලංකාව තුළ නැවතත් යුද්ධයක් ඇති වීමට ඉඩ නොදෙන බව විපක්ෂනායක ආර් සම්බන්ධන් පවසයි.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය නියෝජනය කරන විපක්ෂනායක ආර් සම්බන්ධන් ඉරිදා දකුණු පළාතේ සංචාරයක නිරත විය.

'මීට පස්සේ අපිට යුද්දේ එපා. යුද්ධයකට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මීට පස්සේ අපේ ළමයි මැරෙන්න උවමනාවක් නැහැ.' විපක්ෂ නායකවරයා ඒ බව කියා සිටියේ මාතර සමාධි ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ අධ්‍යාපන ප්‍රජා සත්කාරක වැඩසටහනකට එක් වෙමිනි.
''අපි සියලු දෙනා එක්සත්ව ජීවත් වෙන්න ඕන. බුද්ධ ධර්මයට අනුව බුදුන් වහන්සේ කී විදියට අපේ ජීවිත ගෙන ගියොත් කිසිඳු ප්‍රශ්නයක් නැහැ.''

රට දියුණුව කරා ගෙන යාමට නම් රටේ සියලු ජනතාව එක් වී ඒ සඳහා කටයුතු කළ යුතු බවත් විපක්ෂනායක ආර් සම්බන්ධන් එහිදී අවධාරණය කළේය.

Lanka dna.


Powered by Blogger.