'නාය ගිය පසු කන්දක් දුක කියා හඩා වැටෙයි!...'(ඉෂාර ලක්මිණ.)


"මම මීට අවුරුදු මිලියන 4 කට විතර ඉස්සර ලොකු ගිණි කදු පිපිරීමකින් ගලාගෙන ආපු ලාවා කැටි ගැහීමෙන් කළුපාටට නිර්මාණය වුණා.කාලයක් වැස්සට අවූවට හසුවෙලා මාවා ඛාදනය වෙලා අවුරුදු මිලියන 2ක් විතර ගියාම මම ලස්සනට හැඩ වුණා.මගේ හිසේ ලස්සනට කොළපාටට සරුසාර වුණ කෙස් වැටියක් වගේ විශාල කළුවර ගස්,නැදුන් ගස්,කුඹුක් ගස් තිබුණා.මගේ ඇග ඛාදනය වෙන එක නැවතුනා ඒ නිසා ගොඩාක් දුරට.

කාලයක් යද්දී මගේ කකුල් හරිය හරිම සරුසාරෙට පදුරු බෙහෙත් පැළ වර්ග වලින් හැඩ වුණා.ලස්සන දිය ඇල්ලකුත් නිර්මාණය වුණා.1880 ගණන් වෙද්දි මගේ හිස වසාගෙන හිටපු කළුවර ගස්,නැදුන් ගස් කපලා දාලා මගේ කොන්ඩේ තට්ටේ ගාලා පිටරටකින් ගෙනාපු කිසි වැඩක් නැති පානයක් හදන පැළ හිටෙවුවා මම අමාරුවෙන් හරි ඒත් ඉවසන් හිටියා.ඊටත් පස්සේ මගේ ඇග හරියේ තිබුණ කුඹුක් ගස් කපලා මගේ කකුල් හරියේ තිබුණ බෙහෙත් පැළ උදුරලා දාලා කරාබු නැටි,ගම්මිරිස් වගා කරන්න ගත්තා.මම ඒත් ඉවසන් හිටියා.

පවුල් 25 ක් විතර දුවලා පුතාල මගේ ඇගේ ගම්මිරිස්,කරාබු නැටි වවලා විශාල ආදායමක් ගත්තා ඊට පස්සේ එයාලා වාහන ගත්තා ගෙවල් හැදුවා මගේ ඇග කපලා දාල පාරවල් හැදුවා.ඒ ආරංචියට තවත් පවුල් 100ක් විතර මගේ ඇග කපලා ගෙවල් හදලා පදිංචි වුණා.

ඉස්සර වගේ නෙවෙයි වේගයෙන් වහිනකොට මට උහුළං ඉන්න බෑ.මම විටින් විට මගේ දූලා පුතාලට අනතුරු ඇගෙවූවා ඒත් එයාලට තණ්හාව ලොකුයි මට වඩා එයාල තවදුරටත් වයසක මාව දූෂණය කළා.මෙදා පාර වැස්සට සමාවෙන්න දුවේ! පුතේ!......."


Lanka dna-ඉෂාර ලක්මිණ. 


Powered by Blogger.