දුර ගමන් බස් මගීන්ට කෑම දෙන හෝටල් හදිසි පරීක්ෂාවට!දුරගමන් සේවා බස් රථ මගීන් සඳහා ආහාර සැපයෙන ආපන ශාලා විශේෂ පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.එම ආපන ශාලාවල පවතින විවිධ අඩුපාඩු සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ලැබීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇති බැවින් මෙම පියවර ගෙන ඇත.


ආහාරපානවල පිරිසිදුභාවය, සනීපාරක්ෂක පහසුකම්වල පවතින අඩුපාඩු සහ ආහාර පාන සඳහා මුදල් වැඩියෙන් අයකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එලෙස පැමිණිලි ලැබී ඇති බව සඳහන්ය.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා විසින් මේ පිළිබඳ කඩිනමින් සොයාබලා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය පාලිත මහීපාල මහතා වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව දුරගමන් සේවා බස් රථ නතර කරන ආපන ශාලා විශේෂ පරික්ෂාවකට ලක්කිරීමට නියමිත අතර සති දෙකකට වරක් අදාළ ආපනශාලා පිළිබඳ වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙස මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට උපදෙස් ලබාදෙන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කළේය.


(Lanka dna).

Powered by Blogger.