අපි පැතූ වෙනසක්..!
" අපි පැතූ වෙනසක්"...
2015 ජනවාරි 08 වෙනිදාට කළින් හොඳට මතක් කරලා බලන්න.ජනතා බදු මුදලින් බැසිල් රාජපක්ෂට කොමිස් ගහන්න ලේසි වෙන නිශ්ඵල ව්‍යාපෘති පමණයි සිදු වුණේ.

යම් ව්‍යාපෘතියක මුල් ගල් තබන අවස්ථාවේ සහ යම් ව්‍යාපෘතියක් විවෘත කරන අවස්ථාවේ මාධ්‍ය ආවරණය ලැබුනේත් , කටවුට් වල රුව ප්‍රදර්ශනය වුනේත් මහින්ද රාජපක්ෂ මල්ලි , බැසිල් රාජපක්ෂ අයියා , නාමල් රාජපක්ෂ පුත් කුමරා සහ අදාළ ප්‍රදේශයේ රාජපක්ෂ පවුලට වැඩියෙන්ම වණ්ඩිභට්ටකම් කරන ප්‍රාදේශීය දේශපාලන නායකයින් අතලොස්සක් දෙනෙකුගේ පමණි.

එහෙත්,මෙම රූපරාමුව දකින ඔබ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ බස්නාහිර පළාත් සභාවේ දේශපාලන නියෝජනය පිළිබඳව දැනුවත්නම් දහසක් දේ දකීවි...

*මම එය විස්තර කිරීමට නොයමි.ඔබම ඇස් වලින් දැක බුද්ධියෙන් තීරණය කරන්න!

ජනතා බදු මුදල් නිවැරදි අත්‍යාවශ්‍ය ව්‍යාපෘති වෙත යොදනවා පමණක් නොව ඒ තුළින් පක්ෂ භේදයෙන් තොරව සැම දෙනාටම ක්‍රෙඩිට් එකක්...

අප පැතූ 'යහපාලනයේ එක් අංග ලක්ෂණයකි' මේ.


- නිදහස් මාධ්‍යවේදී / නීති ශිෂ්‍ය ඉෂාර ලක්මිණ.

Powered by Blogger.