මැකෝ නීතිය නමයි - නියෝජ්‍ය පොලිස්පති 02කට ස්ථාන මරු


මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය වන පරිදි නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් දෙදෙනෙකු ස්ථාන මාරුකර තිබේ.

පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කළේ ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය පරිදි මැතිවරණ  කොමිසන් සභාවේ එකඟතාව මත අදාල ස්ථාන මාරු සිදු කළ බවයි.

ඒ අනුව විශේෂ ආරක්ෂක දිසාව භාර නියෝජ්යා පොලිස්පති ලෙස කටයුතු කළ පී. මුණසිංහසබරගමුව දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ලෙස ස්ථාන මාරුකර ඇත.

තොරතුරු තාක්ෂණ දිසාව භාරව  සිටි වැඩබලන නියෝජ්‍ය  පොලිස්පති ඩී.එම්.ඩී.ජේ.ටී ප්‍රියලාල් විශේෂ ආරක්ෂක භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ලෙසත් ස්ථාන මාරු කර ඇත.

කෙසේ වෙතත්, පවතින මැතිවරණ නීතිය යටතේ මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අවධියක රාජ්‍ය ආයතනයන්හී ස්ථාන මැරුවීම් හෝ උසස් කිරීම් මැතිවරණ නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමකි.

ඒ අනුව පොලිස්පතිවරයා සහ ජාතික පොලිස් කොමිසමේ සහ මැතිවරණ  කොමිසන් සභාවේ සභාපතිවරුන් දෙදෙනාට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ හැකියාවක් ද පවතියි.Powered by Blogger.