ඔවුන් ආපසු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නොහැකි කාරණය වශයෙන් සඳහන් කර ඇත්තේ යුද සමයේදී ඔවුන් ජීවත් වූ ගම්මාන හා ඉඩම් වෙනත් පිරිස් අල්ලාගෙන තිබීම නිසා ඔවුන්ට ජීවත් වීමට ස්ථානයක් නොමැති වීම බව එම ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

එලෙස තමිල්නාඩු බළධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීම කරද්දී ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණුවල සඳහන් කොට ඇත්තේ තමන්ගේ දරුවන් තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ විශ්වවිද්‍යාලවල හා ඩිප්ලෝමා ලබාදෙන ආයතනවලින් අධ්‍යාපනය හදාරා සිටින බැවින් ආපසු ශ්‍රී ලංකාවට ගොස් ඊට ගැලපෙන අන්දමේ රැකියාවන් ලබා ගැනීම දුෂ්කර කාර්යක් බවයි. 

එමෙන්ම දැනට ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රන්තයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ සරණාගතයින්ගෙන් විශාල පිරිසක් ඉන්දීය ධීවරයින් සමඟ ධීවර කර්මාන්තයේ සහ විවිධ කර්මාන්ත ශාලා වල සේවය කරන බවද ඔවුන් සඳහන් කොට ඇත.