වසර 67කට පසු උතුරේ ජන්දයටත් යලි ජාතිවාදය කැදවයියාපනය, කිලිනොච්චි හා මුලතීව් දිස්ත්‍රික්කයන් හි දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයකටම අයත් අපේක්ෂකයින් කිහිප දෙනෙකු සිය ප්‍ර‍චාරක කටයුතු සදහා ජාතිකවාදී හා එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් ප්‍ර‍චලිත කළ ගීත යොදා ගනිමින් පවතින බව වාර්තාවේ.
කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මේ බව සදහන් කලේ, යාපනය ඥානම් ශාලාවේ පැවති ඡන්ද විමසීමට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයින්ගේ රැස්වීමක් අමතමිනි.
මේ එහි දී අදහස් දැක්වූ කීර්ති තෙන්නකෝන් -
‘‘යාපනය, කිලිනොච්ච් හා මුලතීව් පළාත් පාලන ආයතන සදහා අපේක්ෂකයින් කිහිප දෙනෙකුම එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් ප්‍ර‍චලිත කළ ගීත සිය මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සදහා යොදා ගන්නා බව අප නිරීක්ෂණය කළා.  
එල්ටීටීඊ  විමුක්ති ගීත මැතිවරණ ප්‍ර‍චාරයට යොදා ගැනීම මැතිවරණ නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමක් පමණක් නොව රටේ නීතිය ද උල්ලංඝන කිරීමක්.  මෙතැන සිටින සියලුම අපේක්ෂකයින්ගෙන්  හා දේශපාලන පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් වලින් මැතිවරණ නීතියත්, රටේ නීතියත් ගරු කරමින් මැතිවරණ ප්‍ර‍චාරක කටයුතු සිදුකරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලනවා‘‘
උතුරු පළාතේ සමහර ප්‍රදේශවල පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වෙන්නේ වසර 67 කට පසුවයි. 
ඡන්දයට ඉදිරිපත් වන දේශපාලන පක්ෂ හා කණ්ඩායම් කිහිපයක්  ජාතිකවාදී ගීත පමණක් නොවෙයි එල්ටීටීඊ සංවිධානය  මගින් ප්‍ර‍චලිත කළ ගීත පවා මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට යොදා ගන්නවා.  

මැතිවරණ නීතියත්, රටේ නීතියත් ගරු කිරීම උතුරු පළාතේ පමණක් නොව රටේම ඡන්දයට ඉදිරිපත්වන අපේක්ෂකයින්ගේ වගකීමක්  බව කැෆේ සංවිධානය අවධාරණය කරයි.
Powered by Blogger.