බැදුම්කර කොමිසමේ සම්පූර්ණ වාර්තාව මෙන්න - පිටු 1154යි

ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සිදුව ඇති බැදුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් පරීක්‍ෂණය කරන ලද ජනාධිපති විශේෂ කොමිෂන් සභා වාර්තාව ජනාධිපතිවරයාගේ නිල වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ප‍්‍රසිද්ධියට පත් කර ඇත.
අදාල වාර්තාවේ පිටපත් අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවටද ලබා දී තිබේ.
කොමිෂන් වාර්තාවේ සම්පූර්ණ ඉංග‍්‍රිසි පිටපත හා එහි සංක්‍ෂිප්ත සිංහල සටහන මෙහි දැක්වෙයි.
සම්පූර්ණ වාර්තාව මෙතනින්
සංක්‍ෂිප්ත සිංහල වාර්තාව මෙතනින්
Share on Google Plus