නීල සඳ සහ ලෝහිත චන්ද්‍ර ග‍්‍රහණය නරඹන්න - VIDEO

මීට සුළු මෙහොතකට පෙර සිදු වූ චන්ද්‍ර ග්‍රහණයට අදාළ වීඩියෝවක් නාසා ආයතනය විසින් මුදාහැර තිබේ.
ඉන්දියාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට සහ  එක්සත් ජනපද හා කැනඩාවේ බටහිර අර්ධයේ දැකිය හැකි වූ බවයි නාසා ආයතනය පෙන්වා දෙන්නේ.
අදාළ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.....Powered by Blogger.