මහියංගන ප්‍රාදේශීය සභාව කෝටි 13ක් ගිලලා

මහියංගන ප්‍රාදේශීය සභාවේ සිදුව ඇති වංචා හා දූෂණ පිළිබඳව දූෂණ මර්දන කමිටු ලේකම් කාර්යාලය වෙත ලැබී ඇති පැමිණිල්ලක මූලික විමර්ශන අවසන් කර ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු සඳහා පොලිස් මූල්‍ය විමර්ශන කොට්ඨාශය වෙත අංක ACC/FC/2015/224 යටතේ යොමු කර ඇති බව වාර්තා වේ.
එම පැමිණිල්ල මගින්, ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් කඩ කාමර ඉදිකර බෙදාදීම, ටෙන්ඩර් පටිපාටින් අනුගමණය නොකිරීම, කඩ කාමර ලබා දීම සදහා මුදල් එකතු කිරීම යනාදී කරුණු ගණනාවක් තුළින් වංචා හා දූෂණ සිදු කර ඇති බවට කරුණු අනාවරණය කර තිබේ.
මහියංගන තැපැල් සංකීර්ණයට අදාල භූමියේ කොටසක් බලහත්කාරී ලෙස අත්පත් කරගෙන එහි කඩ කාමර ඉදි කර එම කඩ කාමර කිසිදු ටෙන්ඩර් පටිපාටියකින් තොරව බෙදා හැරීම,
එක් කඩ හිමියෙකුගෙන් රුපියල් හත්ලක්ෂ පනස්දහස (රු. 750,000) බැගින් රුපියල් කෝටි 03ක් එකතු කර ඇති අතර එම මුදල් පුද්ගලික ගිණුම් හරහා පවත්වාගෙන යාම,
මහියංගන බදුල්ල මාර්ගයේ පිලිගත් ටෙන්ඩර් පටිපාටියට පරිබාහිරව පිහිටා තිබූ මහියංගන ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කඩකාමර 12ක්  කඩා ඉවත් කිරිම හා නැවත ඉදි කිරීමේදී හා පැවරීමේදී පිලිගත් ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය නොකිරීම,
එක් කඩ හිමියෙකුගෙන් රුපියල් ලක්ෂ 15 බැගින් රුපියල් එක්කෝටි අනූපන්ලක්ෂයක් (රු. 19,500,000) එකතු කර එම මුදල් පුද්ගලික ගිණුමක් හරහා එකතු කිරීම,
මහියංගන පදියතලාව පිහිටා තිබූ මහියංගන ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කඩකාමර 15ක් පිලිගත් ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය නොකර කඩා ඉවත් කිරිම සහ නැවත ඉදි කිරීමේදී හා පැවරීමේදී පිලිගත් ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය නොකිරීම,
එක් කඩ හිමියෙකුගෙන් රුපියල් ලක්ෂ 21 බැගින් රුපියල් කෝටි 3.6ක් එකතු කර එම මුදල් පුද්ගලික ගිණුමක් හරහා පවත්වාගෙන යාම,
පරණ පුද්ගලික බස් නෑවතුම් පොල භූමියෙහි ඉදි කර තිබූ වෙළඳ කුටි පිලිගත් ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය නොකර කඩා ඉවත් කිරීම හා නැවත ඉදි කර පැවරීමේදී ටෙන්ඩර් නොකර පුද්ගලයන් වෙත ලබා දීම,
කඩ කාමර 34ක් සදහා එක් කඩ හිමියෙකුගෙන් රුපියල් හයලක්ෂ අසූදහස (රු. 680,000) බැගින් රුපියල් විසිතුන්ලක්ෂ දොලොස් දහසක (රු.  2,312,000) මුදලක් අය කර ඇති අතර එම මුදල් පුද්ගලික ගිණුම් හරහා පවත්වාගෙන යාම,
මහියංගන පොදු වෙලෙදපල භූමියේ පිහිටි පැරණි කඩ කාමර 20ක් කඩා ඉවත් කිරිමේදී පිලිගත් ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය නොකිරීම සහා  නැවත ඉදි කිරීමේදී කඩ හිමියන්ගේ කැමැත්ත නොසලකා හැර වෙනත් ස්ථානයක කඩ ඉදිකිරීම හා නැවත ඉදි කර පැවරීමේදී ටෙන්ඩර් ක්‍රමවේදයන්ගෙන් බැහැරව කටයුතුකිරීම,
මෙහිදී බිම් මහලේ කඩ කාමර 01ක් සදහා රුපියල්  හතිලක්ෂ අසූපන්දහස (රු. 785,000) බැගින් රුපියල් එක්කෝටි පනස් හත්ලක්ෂයක් (රු.15,700,000) සහ ඉහළ මාලයේ කඩ කාමර 20ක් සදහා 1ක් රුපියල් හත්ලක්ෂ පනස්දහස (රු. 750,000) බැගින් රුපියල් තිස්එක්කෝටි පනස් ලක්ෂයක (රු. 315,000,000) මුදලක් අය කරගෙන එම මුදල් පුද්ගලික ගිණුම් හරහා පවත්වාගෙන යාම,
පැරණි පොදු වෙලෙදපල භූමියේ පිහිටි කඩ කාමර 05කින් යුත් වෙලෙදසැල කඩා ඉවත් කිරිමේදී හා නැවත ඉදි කිරීමේදී පිලිගත් ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය නොකිරීම සහ එකී ඉදිකිරීමේදී මුල් පදිංචිකරුවන් සදහා කඩ කාමර වෙන් නොකිරීම හා මෙහි සියලු ගනුදෙනු පුද්ගලික ගිණුම් හරහා සිදුකිරීම ඇතුළු දූෂණ චෝදනා 41ක් එල්ල කර ඇත.
මෙම පැමිණිල්ලේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස ඌව පලාත් සභාවේ අමාත්‍ය රවින්ද්‍ර අනුර විදානගමගේ මහතා, මහියංගන ප්‍රාදේශීය සභාවේ එවකට සභාපති ඩබ්.එම් සුනිල් මහතා, ඌව පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, ඌව පලාත් පාලන කොමසාරිස්, ඌව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පලාත් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ හා මහියංගන ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම් යන අය නම් කර තිබේ.
මෙම පැමිණිල්ලේ දක්වා ඇති ආකරයට රුපියල් දහතුන්කෝටි අනූතුන්ලක්ෂ විසිදහසක් (රු. 139,320,000) වැනි විශාල මුදලක් එකතු කර ඇති අතර එම මුදල් වැය කිරීම පිලිබද නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් තිබී නොමැත. එසේම කඩකාමර වෙන් කිරීමේදී පිලිගත් ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කර නොමැති අතර කැඩූ ගොඩනැගිලිවල අබිලි ද්‍රව්‍ය පිළිබදවද නිසි ගිණුම් තැබීමක් සිදුව නොමැත. එමගින් සභාවේ දේපල අවභාවිතයක් සිදුව ඇත.
තවද මෙම චෝදනාවන් පිළිබදව මුදල් විශුද්ධිකරණය හා සාවද්‍ය පරිහරණය යන වරදවල් යටතේ විමර්ශණයක් පැවැත්වීම සදහා මෙම පැමිනිල්ල දූෂණ මර්දන කමිටු ලේකම් කාර්යාලය විසින් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය වෙත යොමු කර ඇති බව වාර්ථා වන නමුත් ඒ පිළිබදව සිදු කර ඇති විමර්ශණවල ප්‍රගතිය මේ වන තුරු වාර්තා වී නැත.
Powered by Blogger.