ලේඛන, සාක්ෂි සටහන් සහ භාණ්ඩ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට

බැඳුම්කර විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසමට ඉදිරිපත් වූ ලේඛන, සාක්ෂි සටහන් සහ භාණ්ඩ අද දිනය තුළ තමන් වෙත ලැබීමට නියමිත බව නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය පවසයි.
නීතිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, මේ සඳහා සිව් පුද්ගල විශේෂ කමිටුවක් ද පත් කර ඇති බව ය.
එම කමිටුව නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල්වරයෙක්, රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥයෙකු සහ රජයේ නීතිඥවරුන් දෙදෙනෙකුගෙන් සමන්විත ය.
අදාළ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් තමන් පෞද්ගලිකව සොයා බැලීමට පියවර ගන්නා බව ද නීතිපතිවරයා සඳහන් කළේ ය.
පරීක්ෂා කිරීම්වලින් පසු කමිටුව ලබා දෙන මූලික කරුණු සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව නීතිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත.

Share on Google Plus