නිම නෙවන සයිටම් අර්බුධයට තවත් විසදුමක්

සයිටම් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් ඇතිවී තිබෙන ගැටලු විසඳීම සඳහා රජය ස්ථිර විසඳුම් යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.
රජයේ ප්‍රවාත්ති දෙපාර්තමේන්තුව අද නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ, සයිටම් ආයතනය අහෝසි කරමින් එහි සියලු වත්කම්, වගකීම් සිසුන් හා කාර්ය මණ්ඩලය නව රාජ්‍ය නොවන සහ ලාභ නොලබන උපාධි ප්‍රධාන ආයතනයක් වෙත පවරන බවයි.
එම ආයතනය ආරම්භ කරනුයේ දැනට සයිටම් ආයතනයේ සිටින අවසන් සිසුවා ද උපාධිය ලබාගත් පසුව ආයතනය අවසන් කරන පදනමින් බව ද එහි සඳහන්.
ඉහත සඳහන් කළ නව ආයතනයට පරිබාහිරව රාජ්‍ය නොවන සහ ලාභ නොලබන උපාධි ප්‍රධාන ආයතනයක් ආරම්භ කිරීමටත් ඒ මගින් 2019 වසරේ ජනවාරි සිට නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමත් රජයේ තවත් යෝජනාවකි.
එමෙන්ම වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය හා පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් අවම ප්‍රමිතින් ලබන 27 වන දා ගැසට් කරන බව ද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.
මෙම විසඳුම පිළිබඳව තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට අවශ්‍ය නම් අදාළ අමාත්‍යවරුන් සමග සාකච්ඡාවන් ලබාදීමට රජය සුදානමින් සිටිම හේතුවෙන් මෙම විසඳුමට එරෙහිව උද්ඝෝෂණය කිරීමට පෙර තවදුරටත් පුළුල්ව සාකච්ඡා කිරීම වැදගත් බව රජයේ විශ්වාසය බව ද ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දේ.
Powered by Blogger.