ගුටිවල සැර බලන්න ඌවේ ආණ්ඩුකාර රෝහලට යයි - PHOTOSඌව පළාත් සභා මාසික රැස්විමට පැමිණි ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් වන උපාලි සේනාරත්න සහ ඒ. ගනේෂ්මුර්තිගේ සුවදුක් බැලීමට ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර අධිනීතිඥ ඇම්.පී.ජයසිංහ බදුල්ල පළාත් මහ රෝහලට පැමිණියේය.

ඔවුන් එහි දී ආණ්ඩුකාරවරයාට පැවසුවේ පළාත් සභා මාසික රැස්වීමට පැමිණෙමින් සිටියදී මෙම සිද්ධියට මුහුණ පෑමට සිදුවූ බවයි.

ඒ නිසා සභා රැස්වීමට පැමිණෙන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාවට පියවර ගැනීම වැදගත් බව ඔවුන් සදහන් කලේය.Powered by Blogger.