ඇගිලි ගැහිල්ල නිසා ජ,පුර රෝගීන් අනාථයි

හෙද වර්ජනය හේතුවෙන් ජයවර්ධනපුර රෝහලේ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් අඩාල වී තිබේ.

හෙද නිලධාරීන් දින කිහිපයක සිට වර්ජනයක නිරත වන්නේ, පැමිණීම සටහන් කිරීමට ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍රයක් හඳුන්වා දීමට විරෝධය පළ කරමිනි.
මේ හේතුවෙන් අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ පසුවන රෝගීන් වෙනත් රෝහල් වෙත මාරු කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.
අධිකරණයෙන් වාරණ නියෝගයක් දී තිබියදීත් මෙලෙස හෙද වර්ජනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක ය.
Powered by Blogger.