රාජගිරිය ගුවන් පාලම විවෘත කිරීම මැතිවරණ රෙගුලාසි අනුව විය යුතුයි


රාජගිරිය ගුවන් පාලම විවෘත කිරීම, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් නිකුත් කරන ලද රෙගුලාසි වලට අනුකූලව සිදුවිය යුතු බව ට්‍රාන්ස්ෆෙරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය පවසයි.
 
එම ආයතනයේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ ඒකකය මගින් මෙම ඉල්ලීම කර ඇති අතර පෙබරවාරි මස 10 වන දිනට පෙර රාජගිරිය ගුවන් පාලම විවෘත කරන්නේ නම් එම උත්සවය දේශපාලඥයින්ගේ හා දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් තොරව සිදුවිය යුතු බව අවධාරණය කරයි.
 
මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයාගේ අත්සනින් යුතුව චක්‍රලේඛයක් මගින් ද  දැනුම් දී ඇති බව  එම ඒකකය ප්‍රකාශ කරයි.
 
උත්සව පැවැත්වීමෙන් යම් පක්ෂයක්, කණ්ඩායමක් හෝ අපේක්ෂකයෙකු ප්‍රවර්ධනය කිරීමට හෝ වෙනත් පක්ෂයක්, කණ්ඩායමක්, අපෙක්ෂකයෙකුට අගතියක් වන බවට පැමිණීලි ලැබිය හැකි හෙයින් මෙම ඡන්ද විමසීම් කාලය තුළ එබදු උත්සව අවස්ථා පැවැත්වීමෙන් වැලකී සිටීම යෝග්‍ය බව අදාළ චක්‍රලේඛයේ දක්වා ඇත.
 
ඒ අනුව මැතිවරණ නීති වලට ගරු කරමින්, අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් ජනතාවට සැපයීමට පියවර ගන්නා ලෙසයි ට්‍රාන්ස්ෆෙරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයේ මැතිවරණ ඒකකය ඉල්ලා සිටියි.
 
මැතිවරණ නීති උල්ලංගණය වන අයුරින් පොදු දේපළ අවභාවිතා වන සිද්ධීන් වාර්තා වන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව ට්‍රාන්ස්ෆෙරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනට 071 135 0 990 දුරකථන අංකය ඔස්සේ හෝ pppr@tisrilanka.org යන ලිපිනයට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ දැනුම්දිය හැකි බව ද එම ඒකකය සඳහන් කළේය.

Powered by Blogger.