ලොව ධනයෙන් 82%ක්ම ඇත්තේ 1%ක් ළඟ


ලොව දුප්පත් - පොහොසත් පරතරය පසුගිය වසරේදී තවත් වැඩි වී ඇතැයි ඔක්ස්ෆම් සංවිධානය පවසයි.
පසුගිය වසර තුළදී උපයා ඇති ධනයෙන් 82%ක්ම ලොව ජනගහනයෙන් 1%ක් සතුව පවතින බව එම සංවිධානය කියා සිටියි.
බදු මගහැරීම, ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් සමාගම් වල බලපෑම, සේවක අයිතීන් සූරා කෑම හා වියදම් අඩු කරගැනීමේ ක්‍රමවේද මෙම තත්ත්වයට හේතු වී ඇති බව ඔක්ස්ෆම් සංවිධානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.
ඔක්ස්ෆම් සංවිධානය විසින් පසුගිය පස්වසර පුරාවටම මෙවැනි වාර්තා එළිදැක්වූ අතර, 2017දී ඔවුන් පවසා සිටියේ ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයන් 08දෙනා සතුව ඇති ධනය, ලෝක ජනගහනයෙන් දිළිඳුම අර්ධය සතු ධනයට සමාන බවයි.
Powered by Blogger.