මුස්ලිම් විවාහ වාර්තාව කෝ ? මුස්ලිම් කාන්තාවෝ උද්ඝෝෂණයේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් පුද්ගල නීතිය සංශෝධනය කිරීම පිණිස මීට වසර නවයකට ඉහතදී පත්කරන ලද කමිටුවේ වාර්තාවට සිදු වූයේ කුමක් දැයි මුස්ලිම් ක්‍රියාධාරිනියෝ පිරිසක් අද විරෝධතාවයක් නිරත විය.
අධිකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් 2009 දී පත්කරන ලද 17 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුව මේවන තුරුම සිය වාර්තාව භාර දී නැති බව පවසමින් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපස උද්ඝෝෂණයක නිරතව සිටියහ.
මුස්ලිම් ප්‍රජාව තුළින් මතුවන විවිධ මතවාද සහ අභියෝගාත්මක විවාද මධ්‍යයේ සිය නිර්දේශ සහිත වාර්තාව අවසන් කිරීම පිණිස කමිටුව හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු සලීම් මර්සූෆ් ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් කමිටුව ප්‍රබල උත්සාහයක දරා තිබෙන බව උද්ඝෝෂණය සංවිධානය කළ මුස්ලිම් පුද්ගල නීතිය සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ ක්‍රියාකාරී කමිටුව (Muslims Personal Law Reforms Action Group -MPLRAG)පවසයි.
එසේ වුවත් තවමත් මුස්ලිම් කාන්තාව ලාංකීය සමාජය තුළ "දෙවෙනි පෙළ පුරවැසියන් සේ" සැලකෙන බව පවසන MPLRAG සංවිධානය, මුස්ලිම් කාන්තාවට හිමි ගෞරවය ආරක්ෂා කරදෙන මෙන් සහ ඇයට සාධාරණය ඉටු කර දෙන මෙන් මුස්ලිම් කාන්තාවන් දිගින් දිගටම කරන ඉල්ලීමට ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිචාරය වී තිබෙන්නේ අදාළ කමිටු වාර්තාව ලැබෙන තුරු සිටිය යුතුය යන්න බව ද සඳහන් කරයි.
Powered by Blogger.