කොකේන් කිලෝ 900ක් විනාශ කිරීමේ ජාතික මහොත්සවයපොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශය මගින් අත්අඩංගුවට ගත් කොකේන් කිලෝ 900ක් එළැඹෙන 15දා කටුනායකදී ප්‍රසිද්ධියේ විනාශ කිරීමට පොලීසිය තීරණය කර ඇත.


Powered by Blogger.