ජන්දය මැද තැපෑලේ වර්ජන කතා සාකච්ඡා මේසයේතැපැල් සේවාව සංවෘත්ති සේවාවක් බවට පත් කරනවාද නැද්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් තැපැල් සේවකයින් සහ බලධාරීන් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් එළඹෙන සඳුදා දිනයේ පැවැත්වීමට නියමිතයි.

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේදී මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්වෙන බව වාර්තා වෙයි.

තැපැල් සේවාව සංවෘත්ති සේවාවක් බවට පත් කරන ලෙස ඉල්ලමින් තැපැල් සේවකයින් එළඹෙන 10 වනදා සිට වැඩවර්ජනයකට එළඹීමට මේ වන විට තීරණය කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත්  ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති පෙරමුණේ  සම කැඳවුම්කරු එච්.කේ කාරියවසම් සඳහන් කළේ වර්ජනය සම්බන්ධයෙන් අවසන් එකඟතාවක් එළඹෙන සඳුදා දිනයේ පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවෙන් පසුව ගන්නා බවයි.

Share on Google Plus