ගම ගැනීමට පෙර පොලිසිය ගන්න ගිය JVP මන්ත්‍රී ඇනගනියිජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
ඒ සපුගස්කන්ද පොලිසියේ වැඩබලන ස්ථානාධිපතිවරයාට බැන තර්ජනය කිරීම හේතුවෙන්.
මෙලෙස චෝදනාවට ලක්ව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රී අශෝක රන්වලයි.
Powered by Blogger.