මම කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට සම්බන්ධ නැහැ


තමා කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට සම්බන්ධ නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු නායක කුමාර් සංගක්කාර සඳහන් කරයි.

ඔහු පෙන්වා දුන්නේ තමා දේශපාන පක්ෂයකට සහාය දක්වන බවට වාර්තා වෙන පුවත් අසත්‍ය බවය.

පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් ඡන්දය භාවිත කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව මීට ඉතදී ද සිය ට්විටර් ගිණුමෙන් සංගක්කාර ජනතාවට පෙන්වාදුනි. 

කෙසේ වෙතත් එම ප්‍රකාශය දේශපාලනයට සම්බන්ධ කර ගැනීම පිළිබඳව තමන් කනගාටුවෙන බවත් සංගක්කාර සඳහන් කරයි.

Share on Google Plus