රංගේබණ්ඩාර, ආණමඩුව එජාප සංවිධායක ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේබණ්ඩාර, ආණමඩුව එජාප සංවිධායක ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය පක්ෂ මහලේකම්වරයාට භාරදෙයි

Powered by Blogger.