ඇමති ජෝන් පොලිසියේ වාහන හොරකමක - පොලිස්පති නිදි ද ?


පොලිස්පතිතුමනි මේ ඔබේ අවධානය පිණිසයි....

ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන්ගේ භාවිතය උදෙසා ගෙන්වන ලද නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යංශයට අයත් KS-1499 දරණ ටොයොටා ලැන්ඩ් කෘසර් ජීප් රථය මේ වන තුරුත් එම අමාත්‍යංශයේ හිටපු ඇමැති ජෝන් අමරතුංගගේ ලේකම්වරයකු භාවිත කරන බැව් පැවසේ. 

ලාල් රත්නායක නම් අදාළ ලේකම්වරයා කලක් භාවිත කර මේ වනවිට විශ්‍රාමික පොලිස් පරික්ෂක වරයෙකු වන ප්‍රේමදාස නැමැත්තෙක් භාවිත කරන පව පැවසේ.

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව මෙම රථය තමන්ට භාර දෙන ලෙස ඉල්ලා ඇතත්, එය පවරාදිම ප්‍රතික්ෂේප කරන බැව් නීතිය සාමය හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙයි. 

මේ වන විට එම ජීප් රථය ඇමැති ජෝන් අමරතුංගගේ සංචාරක අමාත්‍යංශයට අනියුක්ත කරගෙන ඇතැයි ද පැවසේ. 

නීතිය සාමය හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශය පොලිසිය හරහා මෙම ජිප් රිය තම අමාත්‍යංශයට ලබා දෙන ලෙස කෙරෙන ඉල්ලීම් නොසලකා හරිමින් ඇමැති ජෝන් අමරතුංග කටයුතු කරන බැව් එම ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙයි.
Powered by Blogger.