වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය ගැන අද පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තු විවාදයක්


පවත්නා දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු කල් තැබීමේ විවාදයක් අද පස්වරු 4.00 සිට පස්වරු 07.00 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.
අප පාර්ලිමේන්තු වාර්තාකරු පැවසුවේ පක්ෂ නායකයන් හා කතානායක කරු ජයසූරිය හා පැවැති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව පක්ෂ නායකයන් ඊට එකඟ වී ඇති බවයි.
ඒකාබද්ධ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මෙම විවාදය පාර්ලිමේන්තුවේදි ඉල්ලා සිටියේය.
ඒ සම්බන්ධයෙන් විවාදයක් අවශ්‍ය බවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 20 දෙනෙකුගේ අත්සන් සහිතව යෝජනාවක්ද අද දිනයේ කථානායකවරයා වෙත බාර දී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

No comments:

Powered by Blogger.