ඇමති සුසිල් - මහින්ද රාජපක්ෂගේ නිවසට යයි


ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක අමාත්‍ය සිසුල් ප්‍රේමජයන්ත මීට සුළු මොහොතකට පෙර හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ නිවසට පැමිණෙයි.

මේ අතර දැනට පවතින යහපාලන ආණ්ඩු රජය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වුවහොත් දැනට රජයේ සිටින එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන නියෝජිත කණ්ඩායමේ බහුතර සහය ආණ්ඩුවට නොලැබීමේ හැකියාවක් ඇති බවයි අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පැවසුවේ.

No comments:

Powered by Blogger.