මුල්‍ය වංචාවකට සම්බන්ධ දේශපාලකයෙක් අත්අඩංගුවට - නීතිපති උපදෙස්

රජයේ මුදල් රුපියල් කෝටි ගණනක් වංචා කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත් වූ මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයට එම වංචාව සිදු කළැයි කියන පසුගිය රජයේ හිටපු ප්‍රබල දේශපාලනඥයෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට නීතිපති උපදෙස් ලැබී තිබේ.
මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය මගින් පරීක්ෂණ අවසන් කර ඉදිරි නීතිමය පියවර ගැනීමට අවසර ඉල්ලා නීතිපති වෙත යවා තිබූ පරීක්ෂණ වාර්තා 97න් මේ එක් වාර්තාවක් වෙයි.
පසුගිය රජය කාලයේදී ප්‍රබල අමාත්‍ය ධුරයක් හොබවා ඇති එම වංචාවට අදාළ දේශපාලනඥයාද දැනටද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු වෙයි.
මොහු සිය අමාත්‍ය ධුරය දරණ සමයේදී එම අමාත්‍යාංශයට භාණ්ඩ දෑ ලබාගැනීමේ මුවාවෙන් විශාල මුදලක් වංචාකර ඇතැයි අපරාධ කොට්ඨාසයට පැමිණිලි ලැබී තිබුණි.
අනතුරුව මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය සිද්ධියට අදාළව සිදු කළ පරීක්ෂණයෙන්ද එම මුල්‍ය වංචාවට අදාල කරුණු රැසක් අනාවරණය කරගෙන තිබුණි.
අනතුරුව එම හිටපු ඇමැතිවරයාගෙන්ද ඒ සම්බන්ධව ප්‍රකාශයක්ද සටහන් කරගෙන තිබුණි.
සියලු පරීක්ෂණ අවසන් වීමෙන් එම පරීක්ෂණ වාර්තාව නීතිපතිවරයා වෙත එවා තිබුණේ චෝදනාවට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් අත් අඩංගුවට ගැනීමට නීතිපති උපදෙස් ඉල්ලා සිටියේ ය.
මාස කිහිපයකට පසු එම පරීක්ෂන වාර්තාව සඳහා ඉදිරි නීතිමය පියවර වශයෙන් සැකකාර දේශපාලඥයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඉදිරි නීතිමය පියවර ගැනීමට මෙසේ නීතිපති උපදෙස් ලැබී ඇති බව මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාස ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

No comments:

Powered by Blogger.