ලෝකයේ කිසිදු බෞද්ධ රටක් මැයි දිනය අවලංගු කරලා නැහැ

කම්කරු දින නිවාඩුව මැයි මස 07 වනදාට ලබාදීම කම්කරු ජනතාවගේ වරප්‍රසාද අහිමි කිරීමක් බව ලංකා ගුරු සංගමය පවසයි.

එහි ලේකම් ජෝෂප් ස්ටාලින් ඳහන් කළේ ලෝකයේ කිසිදු බෞද්ධ රටක් මැයි දිනය අවලංගු කිරීමට මේ වන තෙක් කටයුතු කර නොමැති බවයි.

No comments:

Powered by Blogger.