අගමැතිට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව න්‍යාය පුස්තකයට

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වූ විශ්වාසභංග යෝජනාව අද නිල වශයෙන් පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කෙරිණ.
පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට භාර දුන් විශ්වාසභංග යෝජනාව වැඩ කරන දින 05ක් තුළදී න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කිරීමට නියමිතව තිබිණි.
ඒ අනුව දින 05 අද දිනයේ සම්පූර්ණ වේ.
මෙම විශ්වාසභංග යෝජනාව න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව එය පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනීම සඳහා කටයුතු සම්පාදනය වේ.
Share on Google Plus