ආණ්ඩුවේ සතියක ණය - මිලියන 14,000ක්

සති දෙකක් වැනි කාලයක් තුළ පැවැත්වුණු කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම් දෙකකදී ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 14,710ක ණය ලබා ගැනීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මෙහිදී විවිධ ජලාශ ව්‍යාපෘතීන් සඳහා පමණක් රුපියල් මිලියන 7,425ක ණය ලබා ගැනීමට පසුගිය දෙසතියක කාලය තුළ කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත.

කසළ ප්‍රවාහන රථ ගෙන්වීම සඳහා මිලියන 2,198ක්ද සොයිසා කාන්තා රෝහලේ ළදරු සත්කාර ඒකකය වැඩිදුයුණු කිරීම වෙනුවෙන් මිලියන 5,086ක්ද ණය ලබා ගැනීමට අනුමැතිය ලැබී ඇති අතර අධ්‍යාපන නවීකරණය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 15,700ක් ලෝක බැංකුවෙන් ලබා ගැනීමද ඒ අතර වේ.

මෙයට අමතරව තල්පිටිගල ජලාශය ඉදි කිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 27,318ක මුදලක් චීනයේ අපනයන ආනයන බැංකුවෙන් ලබා ගැනීමට කටයුතු කර ඇති අතර ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉහත මුදල යොදවා නොතිබියදීත් මහජන බැංකුව මගින් රුපියල් බිලියන 40,097ක මුදලක් ලබා ගැනීමට කටයුතු සැලසුම් කර තිබේ.

2018 වර්ෂයට අදාළව විදේශ ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා වසරේ මුල් කාර්තුව තුළ පමණක් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 732ක මුදලක් අවශ්‍ය බවට ගණන් බලා තිබේ.

ආණ්ඩුව විසින් විවිධ කරුණු යටතේ මෙම ණය ගැනීම්වල අරමුණ ඉහත ණය වාරික පියවා ගැනීම වෙනුවෙන් මුදල් උපයා ගැනීම බව මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන ආර්ථික විශ්ලේෂකයෝ ප්‍රකාශ කර සිටිති.

ලංකා ඉරිදා සංග්‍රහය

No comments:

Powered by Blogger.