ලංකා IOC සමාගම පෙට්‍රල් හා ඩීසල් මිල ගණන් දමයි

ලංකා අයි.ඕ.සී සමාගම ඊයේ (23) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහළ දමා තිබේ.

ලංකා අයි.ඕ.සී සමාගම පැවසුවේ ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 09කින් ඉහළ දැමීමට පියවර ගත් බවයි.

ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 05කින් ද ඉහළ දැමූ බව එම සමාගම පවසයි.

සුපර් ඩීසල් සහ ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් මිල ඉහළ දැමීමට පියවර ගෙන නොමැති බව ද ලංකා අයි.ඕ.සී සමාගම පෙන්වා දෙයි.

කෙසේ වෙතත් ලංකා අයි.ඕ.සී සමාගමේ, “අගය එක් කළ පෙට්‍රල්” නිෂ්පාදන ලෙස සැලකෙන එක්ස්ට්‍රා ප්‍රිමියම් යූරෝ 03 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 05කින්ද,  එක්ස්ට්‍රා ප්‍රිමියම් 95  වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 02කින්ද ඉහළ දැමීමට පියවර ගෙන තිබේ.

නව මිල ඉහළ දැමීමට අනුව අයි.ඕ.සී සමාගම විසින් අළෙවි කරන  පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 126ක් වන අතර  ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 100ක් වනු ඇති බව සඳහන්ය.

කෙසේ වෙතත්, ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ නීල් ජයසේකර පැවසුවේ, ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් තම ආයතනය මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නොමැති බවයි.

No comments:

Powered by Blogger.