පාර්ලිමේන්තු වාර අවසන් කිරීම නව ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ක්‍රියාවලියට බලපෑමක් නැහැ

පාර්ලිමේන්තු වාර අවසන් කළ ද නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සඳහා වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල කටයුතු අඛන්ඩව පවත්වාගෙන යාමට කිසිදු බලපෑමක් නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක අවධාරණය කරයි.
ජනාධිපතිතුමා විසින් පාර්ලිමේන්තු වාර අවසාන කිරීමේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමත් සමග පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව, රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව ඇතුළු කාරක සභා ගණනාවක් අහෝසි විය.
පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයා පැවසුවේ, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සැකසීම සඳහා පත් කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුව තේරීම් කාරක සභාවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන බැවින් ඊට බලපෑමක් එල්ල නොවන බව ය.
එම මෙහෙයුම් කමිටුවේ සභාපතීත්වය අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් උසුලනු ලබයි.
08 වන පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවන සැසිවාරය මැයි 08 වන දා ආරම්භ කිරීමෙන් පසු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුව යළි රැස්වීමට නියමිත ය.
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල ලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කළේ විධායකය, බලය බෙදීම හා මැතිවරණ ක්‍රමය යන ප්‍රධාන කාරණා සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් මෙහෙයුම් කමිටු සාමාජිකයින් අතර සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇති බව ය.

No comments:

Powered by Blogger.