විදුලිබල මණ්ඩලයට රුපියල් බිලියන 50ක පමණ පාඩුවක්


නිසි ජනන සැලැස්මක් නොමැතිකම හේතුවෙන් මෙම වසරේදී විදුලිබල මණ්ඩලයට රුපියල් බිලියන 50ක පමණ පාඩුවක් සිදු වනු ඇති බව ශ්‍රි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය පවසයි.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ නොරොච්චෝලයේ තාප විදුලි බලාගාරයෙන් අනතුරුව කිසිඳු බලාගාරයක් මෙරට ඉදිකර නොමැති බවයි.

යම් කිසි හෙයකින් නොරොච්චෝලයේ විදුලි බලාගාරය අක්‍රිය වුවහොත්  විදුලි කප්පාදුවකට යෑමට සිදුවන බව ද එම සංගමය සඳහන් කළේය.

No comments:

Powered by Blogger.