ළමා ඉතුරුම් ගිණුම් - කර්තෘ භාග සියලු බදු සිට ඉවතට
18 පහල ළමුන්ගේ ඉතුරුම් ගිණුම් සඳහා අයකරන 5%ක රඳවා ගැනීමේ බද්ද හා ලේඛකයින් ගෙන් අයකරන 14%ක 'කර්තෘ භාග' බද්ද නිදහස් කිරීම සඳහා බදු පනතට සංශෝධනයක් අද (30) දින කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට මුදල් හා මාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා කටයුතු කර ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යංශය පවසා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මිරර් වෙබ්අඩවිය වාර්තා කරයි.

ලේඛකයින්ගේ 'කර්තෘ භාග' බද්ද සම්බන්ධයෙන් එල්ලවී ඇති විරෝධය සම්බන්ධයෙන් 'ශ්‍රී ලංකා මිරර්' වෙබ්අඩවිය විසින් කල විමසීමකදී මුදල් අමාත්‍යංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ අලි හසන් මහතා එබව සඳහන් කළේය.

No comments:

Powered by Blogger.