සමෘද්ධි සොරකමේ ඉතිහාසය සහ වර්තමානය

1995 ශ‍්‍රී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරී පනතට අනුව ආරම්භ කරන ලද සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය ආරම්භයේ සිට මේ දක්වාම දේශපාලනීකරණයට ලක් වී ඇත.

මෙම තත්ත්වයට වර්තමාන පාලනය ඇතුළු පාලනය කරන ලද සෑම ආණ්ඩුවක්ම වග කිව යුතු බව කණගාටුවෙන් වුවද අප මෙයින් පෙන්වා දෙන්නෙමු. 

ඒ අනුව පටු දේශපාලන අරමුණින් පැවති සෑම පාලනයන් විසින් ගන්නා ලද තීන්දු සේවක අයිතිවාසිකම් මුළුමනින්ම අහෝසිව ගොස් ඇති අතර ව්‍යාපාරයේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය වු අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව වෙත ලබා දිය යුතු සේවාවන් මෙන්ම පහසුකම් කප්පාදු කර ඇති බව අප විශේෂ අවධානයට යොමු කරන්නෙමු. 

පැවති පාලනය විසින් 2014 වසරේ සම්මත කරන ලද දිවිනැගුම පනත මගින් මෙම තත්වය තවත් තීව‍්‍ර වූ අතර වත්මන් ආණ්ඩුව යටතේද සේවක හා අඩුආදායම්ලාභී ජනතාව වෙත සිදුව ඇති ප‍්‍රධාන ගැටළු විසඳීමට මෙතෙක් අපොහොසත්ව ඇත. 
 
සමෘද්ධි අරමුදල් යොදවා සිය නිවාස සාදා ගත් බවට හිටපු සමෘද්ධි අමාත්‍යවරයෙකු වූ එස්.බී දිසානායක වෙත චෝදනා එල්ල වු බව මාධ්‍ය මගින් අප දැක ඇත. 

තවද 2015 ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් අතිවිශාල මුදලක් අවස්ථා ගණනාවකදී වියදම් කර ඇති අතර එහි පරීක්ෂණද සිදු වෙමින් පවතන අතර තවමත් ව්‍යාපාරයේ මුඛ්‍ය අරමුණෙන් බැහැරව මුදල් යොදවන බව තහවුරුව ඇත.

එවැනි තත්ත්වයක් තුල රු.මි 60,000 ආසන්න වත්කමක් පවතින සමෘද්ධි බැංකුව මහබැංකුව යටතට පවරා ගැනීමට කටයුතු කරන්නේ නම් ඉටු කල යුතු ප‍්‍රමුඛ කාර්යය අප මෙයින් යෝජනා කර සිටිමු.

සමෘද්ධි බැංකුව මහබැංකුව යටතට පවරාගන්නේ නම් 

01. විශ‍්‍රාම වැටුප් අහිමිව සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරන 23206 ආසන්න සියලූ සේවකයින් හට සිය අධිකාරීවල පත්වීමේ දිනයේ සිට පත්වීම ලබා දී සේවකයින් සතු ETF ,EPF සියලූ මුදල් හා පාරිතෝෂික මුදල් නිදහස් කර පවතින ගැටළුව නිරාකරණය කරීම.

02. සමෘද්ධි බැංකු 1074 තුල තාවකාලික පදනම මත බදවාගෙන ඇති පරිඝණක සහයකයින් ස්ථිර කිරීම.

03. 2014 දෙසැම්බර් මස ඉසුරුමත් නිවහනක් වැඩසටහන යටතේ සමෘද්ධි බැංකු හරහා සමෘද්ධිලාභී ජනතාවට හට රු.2500.00 බැගින් ලබා දුන් නිවාස ආධාර මුදල් රු.2,992,777,500.00 මුදල  අත්තනෝමතික ලෙස හා අනීතික ලෙස නැවත සමෘද්ධිලාභීන්ගෙන් අයකර ගැනීමට 2017 වසරේ කටයුතු කර ඇති අතර එම මුදල් නැවත සමෘද්ධිලාභීන් වෙත නිදහස් කිරීම.

04. සමෘද්ධි සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල යටතේ 2013,2014 හා 2015 වසරවල තනි පුද්ගල සමෘද්ධි සහනාධාරලාභීන් හට ගෙවීම් කිරීම අත්හිටුවා ඇති අතර අදාල මරණ වෙනුවෙන් අදාල ප‍්‍රතිලාභ මුදල් ගෙවීම. 

No comments:

Powered by Blogger.