නාගොඩ මහ රෝහ‍ලේ මෝචරිය මළ සිරුරුවලින් පිරිලා

කළුතර නාගොඩ මහ රෝහ‍ලේ මෘත ශරීරාගාරයේ ඇති අධි ශීතකරණ සියල්ලම මේ වන විට හඳුනා නොගත් මළ සිරුරුවලින් පිරී පවතියි.

තවත් කිසිදු මළ සිරුරක් ඒවාට ඇතුළු කළ නොහැකිවීමෙන් මහත් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇත.

මෙම මෘත ශරීරාගාරයේ ඇති අධි ශීතකරණවලට මළ සිරුරු තැන්පත් කිරීම සඳහා ඇත්තේ ලාච්චු 18කි. 

ඉන් දෙකක් මේ වන විට අක්‍රිය තත්ත්වයේ පවතින අතර  ඉතිරි 16 මළ සිරුරුවලින් පිරී පවතී.

ඉන් එක් මළ සිරුරක් වස්කඩුව ප්‍රදේශයේදී සිදු වූ දුම්රිය අනතුරකින් මිය ගිය අයෙකුගේ වන අතර එය මෙම මෘත ශරීරාගාරයේ තිබෙනුයේ වසර දෙකකට වැඩි කාලයක සිටය.

තවත් එක් සිරුරක් වසර 1 1/2කට වඩා පැරණී වන අතර අනෙක් ඒවා මාස තුනකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ මෙම අධිශීතකරණවල තැන්පත් කර තිබේ.
මින් මළ සිරුරු 07ක් කළුතර මහ රෝහ‍ලේදී මිය ගිය අයගේ වන අතර ඒවා රැගෙන යාමට ඥාතීන් පැමිණ නැත.  

පසු දිනයේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය පැවත්වීමට සිදු වුවහොත් ඥාතීන් සිටින අයගේ මළ සිරුරු පවා අධිශීතකරණවලින් පිටත තබා ගැනීමට සිදුවී තිබේ.

No comments:

Powered by Blogger.