කුමාර සංගක්කාර ඇතුලට ගැනීමට එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය තීරණය කරයි

කුමාර සංගක්කාරට හෝ සිදත් වෙත්තමුණිට ශ‍්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් ආයතනය බාර දිය යුතු යයි අද පෙරවරුවේ සිරිකොතේදී පැවති එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේදී සාකච්චා වී ඇත.
ක‍්‍රිකට් ආයතනය සදහා වන නිලවරණයකින් හෝ අතුරු පාලක මණ්ඩලයක් හරහා ඔහුවට බලය දිය යුතු බවද කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ අදහස විය.
දයාසිරි ජයසේකර හා තිංලග සුමතිපාල පරිපාලනය යටතේ ක‍්‍රිකට් ආයතනය විනාශ වූ බවද කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේදී අදහස් පලව ඇත.
මිලග පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමට හා කැබිනනට් මණ්ඩලයට මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට මෙම යෝජනාව ඉදිරිප්ත කරන ලද අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා සදහන් කර ඇත

No comments:

Powered by Blogger.